Geen weer te geven evenementen
Geen weer te geven evenementen

 

"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld" (Mat 28:19-20)
"Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u" (Joh 20:21)

 

Openluchtsamenkomst zondag 12 juli om 11.00u

Eindelijk is was zo ver! We mochten weer samenkomen! Omdat CBS de Spiegel op dit moment niet geschikt is om een dienst te houden, organiseerden we zondag 12 juli een openluchtsamenkomst op het evenemententerrein naast het gemeentehuis in Dalfsen.

De spreker was ds. G. Leuvenink en mensen van het muziekteam begeleidden de samenzang.

We hebben een machtig God en ons vertrouwen is op Hem. Laten we in deze tijd blijven bidden om bescherming voor elkaar en ons land, en voor een spoedige daling van het aantal besmettingen in Nederland, maar ook wereldwijd. Laten we ook bidden voor onze overheid die, zoals Mark Rutte het zei, met 50% van de kennis 100% van de beslissingen moet nemen om de verspreiding van het virus in te dammen. Geen gemakkelijke taak! Laten we onze ogen gericht houden op Jezus.

Het oudsten en diaken team.

 

Geen weer te geven evenementen

©2020 Vechtstroomgemeente Dalfsen