• 22 september - G. Oudeampsen
  • 29 september - G. Visscher
  • 6 oktober - C. Burger
Geen weer te geven evenementen

Laatste nieuws

 

"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld" (Mat 28:19-20)
"Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u" (Joh 20:21)

 

Welkom bij de Vechtstroom Gemeente.

Wij zijn een dynamische Evangelische gemeente in Dalfsen. Elke zondag is er een dienst om 10:00 in schoolgebouw "De Spiegel" in Dalfsen.

We hopen u daar te ontmoeten!

  • 22 september - G. Oudeampsen
  • 29 september - G. Visscher
  • 6 oktober - C. Burger

©2019 Vechtstroomgemeente Dalfsen