Geen weer te geven evenementen
Geen weer te geven evenementen

De Vechtstroom Gemeente is als kerkgenootschap ingeschreven onder nummer 53547047 bij de kamer van Koophandel. Het RSIN-nummer is 850921922.

De gemeente heeft tot doel om door Gods Woord te verkondigen mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en met elkaar (Statuten art.3 lid 1).

Postadres

Camerlinkstraat 41, 7721 EJ Dalfsen.

Bezoekadres

Brethouwerstraat 4, 7721 XN Dalfsen (Locatie CBS De Spiegel. Kerkbezoek op zondagmorgen v.a. 10:00 uur tot 11:30 uur, met aansluitend ruimte voor ontmoeting)

Functies en namen bestuurders

  • Voorzitter / oudste – Albert Aartsma
  • Penningmeester / diaken – Dirk Soepboer
  • Secretaris / oudste – Gerard Vonk

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis en kunnen indien gewenst een onkostenvergoeding ontvangen voor de onkosten die ze maken.

Actuele activiteiten

Lees Samenkomsten en Nieuws

Informatie over financiën en beleid

Beleidsplan 2021 tot 2024

Beknopt overzicht jaarcijfers gemeentejaar 2019-2020

Informatie en telefoonnummer Stichting Gedragscode Leidinggevenden (de SGL)

Geen weer te geven evenementen

©2022 Vechtstroomgemeente Dalfsen