Geen weer te geven evenementen
Geen weer te geven evenementen

Iedere zondagmorgen is er een dienst in CBS de Spiegel aan de Brethouwerstraat in Dalfsen. De samenkomst start om 10.00 uur en een dienst duurt ongeveer 1,5 uur. Na de dienst is er altijd koffiedrinken. Lofprijs en aanbidding onder begeleiding van een muziekband, bijbelse prediking en gebed staan centraal in onze samenkomsten. We zingen liederen uit de Opwekkingsbundel die geprojecteerd worden op een scherm. Tijdens de samenkomst wordt er één collecte gehouden.

We beginnen de samenkomst met zijn allen, na een gedeelte van de zangdienst gaan de kinderen naar hun eigen kinderprogramma. Deze kinderdiensten worden in twee klaslokalen van de school gehouden en de creche maakt gebruik van de ruimte in de gang. Na iedere dienst is er altijd ruimte voor een persoonlijk gesprek en gebed.

Programmering diensten

De eerste zondag van de maand staat in het teken van verdieping, we vieren dan tijdens de dienst het Heilig Avondmaal. Het Heilig Avondmaal is niet alleen bedoeld voor mensen van de Vechtstroom Gemeente, maar voor alle mensen die een persoonlijke relatie hebben met Jezus Christus. We dragen (pasgeboren) baby's aan God op: we bidden voor ze en zegenen hen. Volwassenen worden gedoopt door onderdompeling.

Geen weer te geven evenementen

©2022 Vechtstroomgemeente Dalfsen