Geen weer te geven evenementen
Geen weer te geven evenementen

Van september tot en met juni is elke 2e en 4e woensdag van de maand huiskringavond. Iedereen heeft binnen de kring zijn of haar eigen plek in een open en warme sfeer waar liefde en ondersteuning is voor elkaar. De kringen vormen het kloppende hart van de gemeente. Naast Bijbelstudie ligt de nadruk op onderlinge liefde, zorg en dienstbaarheid. Hierdoor is het voor gemeenteleden en nieuwkomers makkelijker om contacten te leggen en zich thuis te voelen binnen de Vechtstroom Gemeente.

Inhoud kringavond

 • Bijbels onderricht toegespitst op dienstbaarheid en persoonlijke toerusting:
  Het delen van wat God geeft uit Zijn Woord is een belangrijk onderdeel van een huiskringavond. Centraal op een huiskringavond staat hoe dit praktisch kan worden toegepast in het leven van elke dag.
 • Een warme open gemeenschap:
  Op de huiskring kan worden ervaren en gezien wat het betekent om de Here Jezus te kennen en Zijn liefde te delen met elkaar.
 • Evangelisatie gericht op redding en bekering:
  Deze pijler zal meer inhoud krijgen als iedereen binnen de kring zich bewust is van deze taak en dit ook samen in gebed gaat dragen.
 • Zang en muziek tot eer en aanbidding van God:
  Samen zingen en de Heer prijzen bevordert de eenheid. Door middel van aanbidding komen we als kring samen voor Gods troon.
".. En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden; en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, en zij loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk.." (Handelingen 2:44-47 NBG)
Geen weer te geven evenementen

©2022 Vechtstroomgemeente Dalfsen