Geen weer te geven evenementen
Geen weer te geven evenementen

De Vechtstroom Gemeente hecht veel waarde aan de opdracht om het Woord van God door te geven aan de volgende generatie. Kinderen nemen een belangrijke plaats in binnen de gemeente. Ze maken deel uit van de gemeente en dus van het gezin van God. Daarom is er voor de kinderen van 0 tot en met 12 jaar iedere zondagmorgen een programma op hun eigen niveau.

Elke week komen de kinderen in een kleine groep samen en ze maken elke zondag het eerste kwartier van de 'grote' dienst mee.

We willen de kinderen in de eerste 12 jaar van hun leven graag een basis (fundament) van het Christelijk geloof meegeven. We vertellen ze over God de Vader, de Here Jezus als Vriend en Redder en de Heilige Geest als Helper. We willen graag dat de kinderen de zondagschool als een veilige plek zien, waar ze zichzelf mogen zijn en geborgenheid ervaren. En waar met liefde en creativiteit uit de Bijbel onderwezen wordt.

Onze uitgangspunten zijn:

LeeftijdsgroepThemaOntwikkelingsniveau
0-4 jaar Jezus is mijn Vriend
 • De kinderen hebben een basisgeloof.
 • Vertrouwen, hechting , ervaringsgerichtheid
  en zintuigen zijn belangrijke elementen.
 • Fantasie en werkelijkheid lopen soms door elkaar heen.
4-8 jaar Jezus is mijn Verlosser
 • De kinderen hebben een ongeordend geloof.
 • Het kind is egocentrisch, heeft veel fantasie
  en tijd en afstandsbesef zijn nog niet goed ontwikkeld.
 • De volwassene (kinderwerker) heeft veel invloed.
8-12 jaar Jezus is mijn Heer
 • De kinderen hebben een geordend geloof.
 • Dit is de realiteitsperiode waarin
  het groepsproces heel belangrijk is.
 • Het kind is in staat om keuzes te maken.

 

Foto's van de Sedermaaltijd van 17 juni 2015

Geen weer te geven evenementen

©2022 Vechtstroomgemeente Dalfsen