Geen weer te geven evenementen
Geen weer te geven evenementen

Het VakantieBijbelFeest komt er weer aan! Dit keer in Het Kruispunt op de 1ste maandag van de herfstvakantie!

Zoals je gewend was, werd er in de NGK iedere voorjaarsvakantie een VakantieBijbelFeest gehouden en in de GKV iedere herfstvakantie een kindermiddag. Besloten is om de feesten voortaan samen te organiseren! Het thema dit keer is: Zoek het uit…! In het programma natuurlijk een spannend Bijbelverhaal, zang en spel, pannenkoeken en ’s middags een verrassing..! De zaal is open vanaf 10.45 uur. Meedoen is gratis, wel staat er een collectebus om onkosten te dekken. We hopen dat jij erbij bent!

Maandag 22 oktober 2018
11.00 uur tot 14.30 uur
In Het Kruispunt, Brethouwerstraat 19
te Dalfsen

Geen weer te geven evenementen

©2021 Vechtstroomgemeente Dalfsen