Geen weer te geven evenementen
Geen weer te geven evenementen

‘Sing for the KING’ is een interkerkelijke Sing-in in Dalfsen die gehouden wordt op de zondag vóór Koningsdag. Normaal gesproken gebeurt dat in de feesttent van de Oranjevereniging. Maar dit jaar wordt het een online viering. Zondag 25 april om 11.00 uur gaat Sing for the King online. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te zingen vanuit zijn eigen huis of tuin, met mogelijk het toegestane aantal gasten.

Poster

Sing for the KING is georganiseerd door het Platform Evangelisatie Dalfsen in samenwerking met de Oranjevereniging. Mensen van verschillende kerken in Dalfsen doen mee. Er zal veel gezongen worden, afgewisseld met gebed en Bijbellezing en er zal een korte boodschap gebracht worden. Er zijn ook kinderliederen gekozen zodat de kinderen naar hartenlust kunnen meezingen.

Het thema is: King of Love and Peace. Spreker is dit jaar Anne Velema uit Zwolle. Anne is docent Recht aan Hogeschool Windesheim. Hij ziet het als roeping om mensen (in de volle breedte van de kerk) aan de hand van het Woord van God te helpen groeien in geloof.

De presentatie wordt verzorgd door Henriëtta Kuipers. De begeleidende band bestaat uit: Floris Meerveld (piano), Jan Kramer (gitaar), Gerriën Groen (basgitaar), Harm Jan Sietsma (drums), Mirjam van Gelder (zang) en Mirjam Jansen (zang).

Sing for the KING start om 11.00 uur. De link ernaartoe is t.z.t. te vinden op www.podiumvankerkendalfsen.nl/nieuws. Daar vindt men ook het blad met liederen, voor wie het wil printen. We hopen dat heel veel mensen de gelegenheid nemen om samen van harte – in verbondenheid - mee te zingen. Attendeer vrienden en familie hierop zodat we samen de Koning der koningen kunnen eren en lofzingen, juist in deze bijzondere tijd.

Geen weer te geven evenementen

©2022 Vechtstroomgemeente Dalfsen